cat

1. Home Shipping

INSIDE ATTICA

For shipping with delivery from 1-3 working days, the charge is € 3.50.

TO LAND DESTINATIONS

For shipment to land destinations with delivery from 1-3 working days, the charge is set at € 3.50.

TO ISLAND DESTINATIONS

For shipment to island destinations with delivery from 2-5 working days, the charge is set at € 3.50.

TO INACCESSIBLE AREAS

For inaccessible areas with delivery from 3-7 working days, the charge is set at € 7.00.

For each shipment with cash on delivery order, regardless of destination, the charge is set at € 3.00. The above charges also apply to inaccessible destinations, including costs of both transport and cash on delivery service. Maximum cash on delivery value is € 2.000 per shipment.

• Shipping Abroad

SHIPMENTS TO CYPRUS (AIR TRANSPORT)

For shipping with delivery within 2-5 working days, the charge is € 25.00.

The above charges also apply to inaccessible destinations (with delivery to 3-7 working days

days).

COD. TO CYPRUS

For cash on delivery to Cyprus, the surcharge on the basic charge

amounts to € 5.00. Maximum cash on delivery value is € 2,000 per shipment.

MISSIONS TO BULGARIA

For shipment to Zone 1 destinations with delivery of 2-5 working days, the charge is set at € 10.00.

For shipment to Zone 2 destinations with delivery of 2-6 working days, the charge is set at € 12.00.

Zone 1: Sofia, Sandanski, Petrich, Plovdiv, Blagoevgrad, Kresna, Belasitsa, Chuchouligovo,

Damyanitsa, Dolna Gradeshnitsa, Drankovo, Gabrene, Ilindentsi, Karnalovo, Kavrakirovo, Kluts,

Kolarovo, Kulata, Leshnitsa, Levounovo, Marikostinovo, Mikrevo, Mihnevo, NovokoNomladi,

Parvomay, Samuilovo, Sklave, Skrat, Struma, Yavornitsa, Zeleznitsa, Simitli, Chernitse, Poleto,

Krupnik, Elenovo, Delvino, Pokropnik, Zelendol, Balgarchevo, Belopole, Riltsi, Barakovo,

Kocherinovo.

2 Zone 2: Rest of Bulgaria

COD CURRENCY TO BULGARIA

For cash on delivery to Bulgaria, the surcharge on the basic charge is € 5.00. Maximum cash on delivery value is € 2,000 per shipment.

SHIPMENTS TO ROMANIA

For shipment to Romania with delivery from 3-7 working days, the charge is set at € 12.00.

COD CURRENCY TO ROMANIA

For cash on delivery to Romania, the surcharge on the basic charge is € 5.00. Maximum cash on delivery value is € 2,000 per shipment.

MISSIONS TO THE INTERNATIONAL NETWORK

For shipments to the European Union (except Cyprus & Malta) with

delivery within 5-7 working days the charge is set at € 30.00.